Botanisch  Tekenen  en  SchilderenHome.html
Margriet  HoninghHome.html
 

De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samen-gesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.


AtelierM verstrekt door middel van deze website louter informatie en diensten die door AtelierM worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.


AtelierM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. AtelierM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van AtelierM opgenomen informatie en tarieven.


Hoewel AtelierM uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aan-geboden.


Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door AtelierM worden onderhouden wordt afgewezen.

KaartverkoopKaarverkoop.html
NieuwsNieuws.html
ContactContact.html
LinksLinks.html
PortfolioPortfolio.html
IntroductieIntroductie.html
CursussenCursussen.html
Overig werkOverig_werk.html